Forside/Nyheder/650.000 skoleelever snører idrætsskoene på Skolernes Motionsdag

Bevægelse i skoledagenNyheder

8. oktober 2023

650.000 skoleelever snører idrætsskoene på Skolernes Motionsdag

I år er der fokus på trivsel og fællesskab, når Dansk Skoleidræt atter inspirerer landets skoler til at afholde en sjov og bevægende motionsdag.

mange børn står sammen nogle har armene over hovedet andre står og kigger

Når omkring 650.000 skoleelever hopper i idrætstøjet på Skolernes Motionsdag fredag den 13. oktober til en aktiv dag med løb, leg, dans og alverdens andre mangfoldige aktiviteter, så har deltagelsen større perspektiver end blot en hyggelig afslutning inden efterårsferien.

Skolernes Motionsdag kan nemlig være med til at styrke fællesskaber blandt eleverne og sætte fokus på vigtigheden af idræt og bevægelse i skolen.

– Der er så meget glæde og fællesskabsfølelse over Skolernes Motionsdag. Mange skoler tilrettelægger kreative udgaver af dagen, hvor røde kinder, samarbejdslege og store smil går hånd i hånd med de fælles idrætsoplevelser. Dermed kan begivenheden bidrage til skolernes vigtige arbejde med at styrke elevernes trivsel. Og på længere sigt kan den medvirke til at starte nogle aktive vaner for børn og unge, da det er velkendt, at positive oplevelser med idræt og bevægelse ofte giver mod på mere, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Bevægelse kan skabe trivsel
Over de senere år har flere undersøgelser vist, at alt for mange børn og unge mistrives. En udfordring, som gode idræts- og bevægelsesfællesskaber såsom Skolernes Motionsdag kan være en del af løsningen på, da en dag som den bl.a. giver eleverne mulighed for at vise nye sider af sig selv, få succesoplevelser sammen med jævnaldrende og ikke mindst inspirere eleverne til endnu mere bevægelse.

Aktive fællesskaber kan nemlig bidrage til den mentale og sociale sundhed. Når børn er fysisk aktive styrker det deres mentale velbefindende, og flere studier viser specifikt, at der er en tæt sammenhæng mellem bevægelse og trivsel. Netop derfor har Dansk Skoleidræt udarbejdet årets inspirationsmateriale til Skolernes Motionsdag med spot på trivselsfremmende aktiviteter til små og store elever. Det indbefatter blandt andet en række samarbejdsøvelser, ligesom der også er et forslag til et trivselsløb.

– Nogle børn kan godt synes, at Skolernes Motionsdag ikke er den fedeste dag i kalenderen. Dem vil vi gerne tage ekstra godt hånd om i år gennem aktivitetsforslag bygget op omkring spil, universer og lege, som børnene kender og motiveres af. På den måde får de også en positive oplevelse af at være deltagende i aktive fællesskaber, og vi respekterer skolernes traditioner for dagen – så uanset om de tilbyder eleverne forskellige aktiviteter eller holder sig til et motionsløb, så er der inspiration at hente med trivselstemaet, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

I 2023 er landets skoler for tredje år i træk blevet opfordret til at registrere deres deltagelse i Skolernes Motionsdag. Det samlede tal fungerer som en slags rekordforsøg, der viser, at dagen er et af de største én-dags motionsevents i verden.

Hertil kommer, at Skolernes Motionsdag også i år indgår som et fundament i Danmarks Motionsuge, som er et samarbejde mellem Dansk Firmaidræt, DIF, DGI, ISCA og Dansk Skoleidræt. Med flere tusinde bevægelsestilbud aktiveres alle danskere i uge 41, og i den kontekst opfordrer Dansk Skoleidræt landets skoler til at bakke op og deltage i de mange tilbud ved fx at sætte hele uge 41 af til en emneuge om sundhed og bevægelse.

Fakta om Skolernes Motionsdag

  • Skolernes Motionsdag blev oprindeligt stiftet i 1982 som “De Fynske Skolers Motionsløb” af en gruppe idrætslærere i Dansk Skoleidræts daværende amtsudvalg på Fyn. Første år deltog mere end 55.000 elever i løbet. Begivenheden bredte sig allerede året efter til resten af landet og blev omdøbt til ”Skolernes Motionsløb”. I begyndelsen var det udelukkende en dag med løb, men motionsaktiviteterne udviklede sig rundt om på skolerne, og i 1993 blev dagen omdøbt til “Skolernes Motionsdag”.
  • En undersøgelse fra 2018 viser, at 96 procent af Danmarks folke-, fri-, privat- og specialskoler deltager i Skolernes Motionsdag med knap 650.000 aktive elever. Oveni tallet kan lægges flere efterskoler, gymnasier og erhvervsskoler samt et ikke opgjort antal daginstitutioner.
  • I 2023 er landets skoler blevet opfordret til at registrere deres deltagelse i Skolernes Motionsdag. Tilmeldingen er åben helt frem til selve dagen, og antallet kan følges på www.skolernesmotionsdag.dk – sidste år registrerede 1300 skoler deres deltagelse, modsvarende 472.370 elever.
  • Dansk Skoleidræt står bag Skolernes Motionsdag. Organisationens overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I den sammenhæng efteruddannede organisationen i 2022 55% af landets grundskoler indenfor bevægelse.
  • Læs meget mere om Skolernes Motionsdag her.

Relaterede nyheder

Søgning