Uddannelsesbevis, aktivitetsplakat og mærkat

Kom hurtigt i gang

Uddannelsesbevis, aktivitetsplakat og mærkat til GameBoosters

Uddannelsesbevis:

Eleverne i overbygningen er meget fokuseret på uddannelse, og derfor kan det være vigtigt for dem at få papir på de kompetencer, som de har udviklet i løbet af deres skolegang. 

Som GameBoosters får man i høj grad udviklet nogle kompetencer, som kan være rigtig gode at have papir på. Derfor er her et uddannelsesbevis, som du som tovholderlærer kan printe og give til dem.

Aktivitetsplakat:

GameBoosters-plakaten kan I printe ud og bruge til at reklamere for jeres aktive pauser. Skriv evt. ugens aktiviteter eller tema på.

Mærkat:

Som GameBooster-skole kan det være rigtig godt at reklamere for at trivsel og bevægelse prioriteres. Mærkatet kan bruges på skolens hjemmeside eller på info-materiale til kommende og/eller nye elever.