Firkantbold

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Dette spil spilles i en stor firkant med fire lige store ruder/felter og med en bold, der kan hoppe (fx volleyball). Der er en spiller i hver af de fire ruder. Spillet startes ved, at en af spillerne slår til bolden med håndfladen, så den rammer jorden i en af de andre spilleres ruder. Denne slår bolden videre til en af de andre, og sådan fortsættes. Slår man bolden ud eller ned i sin egen rude – eller rammer man slet ikke bolden – får man minuspoints – eller udgår, hvis der er flere end fire deltagere.

Variationer

Man kan også vælge en ”mesterrude”. Hvis spilleren i denne rude udgår, rykker de andre spillere en plads ”med uret”. Ventende spillere går ind på den ledige rude, og spillet genoptages.

Lav små grupper, hvis I har plads til mange ”ruder” – det giver flere aktive.

Prøv med forskellige størrelser af bolde. Det er vigtigt, de kan hoppe.