Katten efter musen

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Legen handler om, at katten skal fange musen.

Deltagerne står/ligger parvis, i en rundkreds. Et par træder ud, og den ene vælges til mus, den anden til kat. Katten er nu efter musen. Musen kan redde sig selv, ved at stille sig/lægge sig ved siden af et af de andre par, og så er det den, der står/ligger længst væk, der den nye mus.

Rører katten musen, byttes der roller.

Variationer

”Katten efter musen i armkrog”
I stedet for at stå i en cirkel bevæger parrene sig rundt i området med hinanden i armkrog.

Den frie arm hos hver person i parret er klar til armkrog. Musen kan slippe for rollen som jagtet mus, ved at danne armkrog med den ene person i et par. Herved frigøres den anden i parret, og nu skal han undgå at blive fanget.

”Katten efter musen i cirkler”
”Parrene” er udvidet til at bestå af fire personer. De tre danner en cirkel ved at tage hinanden i hænderne. Den fjerde person står i cirklen.
Når musen ønsker at slippe for at blive jagtet, løber hun ind i en cirkel (cirklen skal være klar til at åbne). Nu er det den tidligere midterperson (den fjerde), der skal fanges. Det vil sige, hun forlader cirklen i den modsatte side og løber videre. For at alle skal være med i legen, skal der skiftes roller i cirklen. Det vil sige, at den tidligere jagtede går ud og er med til at danne cirkel, mens én af de tre andre går ind i cirklen.

Der kan også leges med, at den, der forlader et par, bliver kat, og skal nu fange den tidligere kat. Kun for øvede.