Ståtrold

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Fangeren ”tikker” de øvrige ved at ”røre” dem. Når man er fanget, stiller man sig i bredstående stilling med arme og ben ude til siden. Man kan befries ved, at en fri person kravler mellem benene på den, der er fanget. (Prøv evt. andre befrielsesmetoder). Man har ”helle”, så længe man befinder sig mellem benene på en fanget.

Legen fortsætter til alle er taget eller den eventuelle aftalte tid er gået (fx 2 minutter), hvorefter der skiftes til nye fangere.

Variationer

Ståtrold med tælling.
Ståtrold med tælling foregår efter samme principper som almindelig ståtrold, men har det formål, at fangerrollen hurtigt skal skifte. Når fangeren fanger en fri person, siger han: ”Stå 1”. Ved næste fangst siger han: ”Stå 2” og ved tredje fangst ”Stå 3”. Medens 1. og 2. fangst befries efter normale ståtroldsregler, bliver den person, der er ”Stå 3”, den nye fanger.

Parvis ståtrold.
Legen kører efter samme principper som almindelig ståtrold og kan gennemføres som ståtrold med tælling. Forskellen ligger i, at al bevægelse foregår parvis. Er man taget, dannes en bro. Befrielsen foregår ved, at et andet par løber gennem broen. Stil eventuelt krav om forskellige broer: Broen må kun have to ben, det skal være en siddende bro osv.