To mand frem for en enke

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Deltagerne stiller sig op to og to i en række bag hinanden. Forrest står én deltager ”enken”, med ryggen til rækkerne.

”Enken” råber ”To mand frem for en enke … løb”. De to bageste i rækken løber til hver sin side op foran ”enken”. Det gælder nu for de to om at blive genforenet ved at tage hinanden i hånden, inden ”enken” fanger en af dem.

Bliver de genforenet, stiller de sig forrest i rækken, og den samme er enke igen. Bliver den ene fanget, er den tiloversblevne ”enke”, og legen fortsætter.

Variationer

Vær ikke for mange på hvert hold, så bliver ventetiden for lang.

Lav god afstand mellem deltagerene, så der er et stykke at løbe, inden man møder ”enken”.

Obs!!

Det er bedst, hvis antallet af deltagere er ulige. Ved lige antal deltagere går en fra Legepatruljen (eller læreren) med i legen.