Troldebo

Kom hurtigt i gang

Beskrivelse

Banen deles i fire felter. I hvert hjørne markeres et Troldebo med kegler. Der vælges en trold til hvert hjørne. De øvrige deltagere fordeler sig jævnt i de fire felter. Det gælder nu for troldene om at fange mennesker. Troldene må kun bevæge sig inden for deres eget grænseområde, de øvrige deltagere må bevæge sig på hele banen.

Når troldene har fanget et menneskebarn, føres dette hjem til Troldebo.

Når alle er fanget, tælles antallet af fangede op. Den trold, der har flest, har vundet.

De, der er blevet fanget først af hver trold, er nye trolde.