Den Åbne Skole

Den Åbne Skole

Med skolereformen er der sat fokus på at folkeskolen orienterer sig mod omverdenen, og at det lokale idræts-, og foreningsliv inddrages i skoledagen. Her er idrætsfaget en oplagt arena.

Skoleidrættens Forårsfestival er et springbræt til samarbejdet. Skoler og foreninger får en alletiders mulighed for at få sat ansigter på hinanden og erfaringer med, hvordan de kan få et frugtbart samarbejde i stand.

Festivalen er også en chance for at få skabt et længerevarende samarbejde, hvor foreninger og instruktører byder ind med faglig inspiration til kortere eller længere undervisningsforløb.

Gode råd til skole-foreningssamarbejdet findes i magasinet Den Åbne Skole i Bevægelse.

Se iøvrigt også tilbud og inspiration fra specialforbund og idrætter i menuen til venstre.

Ved alle disse står desuden en eller flere kontaktperson(er), der med stor fordel kan kontaktes for yderligere information.