FIFA 11 og HKK

FIFA 11 for Health - fodbold og sundhed i 5. klasse

DBU tilbyder lærings- og sundhedsprojektet FIFA 11 for Health til alle 5. klasser.

Med FIFA 11 for Health får man en samlet pakke, der giver skolebørn viden om fodbold samtidig med, at de lærer om sundhed og trivsel. Forløbet for eleverne varer 11 uger, hvor de igennem 11 øvelser i kombination med 11 budskaber om sundhed, er med til at rykke deres sundhed.

Læs mere om FIFA 11 for health

HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN

er et tilbud til jer, der giver både ind- og udskolingen mulighed for at arbejde med sundhed og trivsel i praksis.

HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN

  • Består af en Trivselsdag (Hovedet), en Sundhedsdag (Kroppen) og en ’Åben Skole’ dag (Klubben).
  • Blander klasseundervisning og praktiske øvelser; både individuelle, grupperelaterede, to og to og aktive øvelser udendørs. Der er to undervisningsspor, et tilpasset indskolingen og et tilpasset udskolingen. Sporene mødes på ’Åben Skole’ dagen.
  • Opfylder en række kompetence- og vidensmål for ind- og udskoling.

Med andre ord er ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ 3 fagdage, der på en let og sjov måde sætter sundhed, trivsel og bevægelse på skoleskemaet.

Lærermanual og praktiske øvelser er udviklet af DBU sammen med Syddansk Universitet.

Find mere information om Hovedet, Kroppen, Klubben Hent faktaark om Hovedet, Kroppen, Klubben

Yderligere information, så kontakt: