Gode råd om prøven

Gode råd fra Fagligt Udvalg

Dansk Skoleidræts faglige udvalg består af idrætslærere, som ud over at være aktivt fungerende undervisere, også er involveret i organisationens øvrige arbejde. Medlemmerne er udpeget af forretningsudvalget og organisationens lokale kredse. 

God råd om prøven - eksempel på undervisningsbeskrivelse og disposition.

Herunder vægtning af de fire områder: kropslige færdigheder, sammensætning af praksisprogram, idrætsfaglig viden og indsats (anbefaling: 50%-25%-25%-0%. "Indsats" vægtes implicit i de øvrige områder).


På den digitale læringsportal Idrætsfaget.dk kan du finde mere hjælp til at forberede dine elever til prøven i Idræt.

 

Efter første år med prøven i idræt udarbejdede FIIBL, VIA og KOSMOS en evaluering af prøven i idræt. Rapporten afdækker erfaringer fra hhv. elever, lærere og ministerielt perspektiv og nuancerer potentialer og udfordringer efter første år med prøven.