Gode råd om prøven

Gode råd fra Fagligt Udvalg

Dansk Skoleidræts faglige udvalg består af idrætslærere, som ud over at være aktivt fungerende undervisere, også er involveret i organisationens øvrige arbejde. Medlemmerne er udpeget af forretningsudvalget og organisationens lokale kredse. 

 Med udgangspunkt i vejledningen til prøven i idræt bringer vi svarene på ni af de ofte stillede spørgsmål om prøven i idræt. 

 

1. Skal opvarmning være en del af prøven?

- Opvarmning skal ligge i tiden inden prøven og ikke indgå i dispositionen. Har eleverne trukket "Fysisk træning", så kan de vise et opvarmningsprogram, som en del af deres praksisprogram
 

2. Hvordan skal teksterne fordeles? 
- Der opgives 15-20 normalsider ligeligt fordelt mellem tekster til de udvalgte temaer og idrætsfaglige teoritekster, der har været genstand for undervisning på 8. og 9. klassetrin.

 

3. Må censor og lærer kommunikere undervejs?

- Kommunikation mellem censor og lærer før og undervejs i prøven kan virke forstyrrende og være med til at påvirke vurderingen. Derfor anbefales det, at lærer og censor først kommunikerer om vurderingen efter endt prøve.

 

4. Hvor meget bør eleverne tale undervejs i praksisprogram?

- Eleverne kan vælge at være mundtlige undervejs i den praktiske del af prøven. Man skal dog være opmærksom på, at eleverne ikke lader den mundtlige del tage over i deres praksisprogram. Det er vigtigt, at eleverne skaber flow i praksisdelen, og får vist deres kropslige færdigheder inden for de to indholdsområder.

 

5. Hvordan fordeles tiden mellem indholdsområderne?

- Eleverne har ansvaret for, at tiden bliver ligeligt fordelt mellem de to indholdsområder. Tiden kan ikke sættes på pause eller afbrydes midt i prøven.

LÆS MERE OM PRØVEN I IDRÆT

 

6. Skal alle gruppemedlemmer være lige aktive på gulvet?

- Det påhviler gruppen, at alle gruppemedlemmer deltager lige meget under udførelsen af de praktiske øvelser.

 

7. Kan læreren fungere som modtager?

- Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at det er læreren, der fungerer som modtager ved fx spring af hensyn til sikkerheden. Sikkerheden skal være det vigtigste element i alle øvelser. Eleverne skal kunne foretage kvalificerede valg, som ikke udsætter dem for unødvendig fare.

 

8. Kan videoer indgå i bedømmelsen?

- En videooptagelse, der er optaget i undervisningen, indgår ikke som en del af bedømmelsen på kropslige færdigheder, men kan indgå, hvis det er i forhold til en bevægelsesanalyse, som de vil anvende for at understøtte deres idrætsfaglige viden.

 

9. Hvad skal eleverne vide før prøven?
- På side 20 i vejledningen til prøven i idræt findes en fremragende tjekliste til eleverne.

 

 

Herunder vægtning af de fire områder: kropslige færdigheder, sammensætning af praksisprogram, idrætsfaglig viden og indsats (anbefaling: 50%-25%-25%-0%. "Indsats" vægtes implicit i de øvrige områder).

På den digitale læringsportal Idrætsfaget.dk kan du finde mere hjælp til at forberede dine elever til prøven i Idræt.

I 2018 udkom rapporten ”Status På IdrætsFaget”, der har til formål at belyse idrætsfagets udvikling og bistå lærere, pædagoger, studerende, undervisere på læreruddannelsen, kommunale forvaltninger og forskere med at skabe overblik over idrætsfagets status nationalt. På tværs af klassetrin svarer idrætslærerne i undersøgelsen, at idrætsprøven har potentiale for at fremme læring i idrætsfaget. Størstedelen af idrætslærere i udskolingen er meget positive eller overvejende positive overfor idrætsprøven. Læs mere i artiklen her.