Vejledningen

Vejledningen

I vejledningen til prøven i idræt er forløbet beskrevet trin for trin. I det nedenstående berører vi nogle af punkterne fra vejledningen og fortæller, hvornår du som lærer/underviser bedst gør hvad og hvordan. Du kan finde vejledningen for prøve på særlige vilkår og fritagelse her.

 

Gruppedannelse

Sørg for at eleverne danner grupper i god tid. Efter juleferien eller lige efter vinterferien er et godt tidspunkt at gøre det på. Grupperne skal bestå af 2-5 elever pr. gruppe. Gør det klart for eleverne, at gruppens størrelse ikke er afgørende for resultatet, og at karaktererne gives individuelt ved prøven. Du kan lade eleverne være en del af processen med at danne grupper, men husk samtidig at pointere, at de i sammensætningen af gruppen har brug for mange forskellige kompetencer - en elitegymnast eller topfodboldspiller i gruppen er ingen garanti for høje karakterer.


Temaer

Der skal defineres minimum tre overordnede temaer. Temaerne er vigtige, fordi det er dem, der giver eleverne mulighed for at få tyngde og dybde i den reflekterende samtale til prøven. Samtidig kan temaerne også være et afsæt til ét eller flere kreative indspark i både den praktiske og mundtlige del. Der er en god ide at lægge temaerne ind i årsplanen fra starten af skoleåret, så man allerede der kan begynde at vænne eleverne til at reflektere
over aktiviteterne i undervisningen i relation til temaerne. Temaer fra 8. klassetrin kan inddrages.


Indholdsområder

Eleverne trækker gruppevis ét indholdsområde fra Pulje A og ét indholdsområde fra Pulje B. Indholdsområderne må tidligst trækkes den 1. april 2017, og senest 5 dage før de skriftlige prøver begynder. Læs mere om dette på emu.dk.


Vejledning i forhold til praksisprogram og kobling til tema

Som lærer skal du vejlede eleverne i deres overvejelser og valg af øvelser til praksisprogrammet, og hvordan det kan kobles til gruppernes udvalgte temaer. Det er vigtigt, at du guider eleverne i, hvordan de kan sætte fokus på progression - og samtidig kan vise det helt konkret i deres praksisprogram. Grupperne kan vise progression i fx håndstand/rulle ved, at en elev kun viser første del, hvor man stiller sig op på hænder. En anden elev viser, hvordan man både går op på hænder og ruller ned på ryggen. Forklar eleverne, at de på den måde kan bruge hinandens kompetencer bedst muligt. Fokus på progression er desuden med til at sikre, at praksisprogrammet får en bedre fordeling af elementer med både høj, moderat og lav intensitet. Især hvis eleverne er mange i gruppen, er det nemlig en reel udfordring at kunne holde rent fysisk til hele programmet, og det er vigtigt, at eleverne kan det og bruger tiden fuldt ud.


Disposition

I vejledningen fra Undervisningsministeriet er der et eksempel på en disposition, som eleverne kan tage udgangspunkt i. Dansk Skoleidræt anbefaler, at man tilføjer ”perspektivering” som et punkt på dispositionen. Under dette punkt kan eleverne trække tråde til større dele af den litteratur, som er anvendt i løbet af året i undervisningen og på den måde tydeligt reflektere over, at idræt også er et dannelsesfag.


Afholdelse af prøven

Til prøven skal der være hjælpere, der kan stille remedier frem og rydde væk igen. Brug evt. elever fra 8. klassetrin til denne opgave og sørg for at have aftalen med de enkelte hjælpere på plads nogle uger inden prøven. Det er samtidig en anledning til, at 8. klasse på forhånd får et indblik i, hvordan prøven i idræt foregår. Det er en god idé at lægge den reflekterende samtale i umiddelbar forlængelse af den praktiske del - eksempelvis ved at blive i hallen/idrætssalen, så praksisdelen på den måde naturligt leder videre over i den mundtlige prøve.

Idrætsfaget2