Fakta om Fun Skills

Læs mere

Positive effekter på læring, hukommelse og koncentration

Fun Skills øvelserne bygger på viden inden for motorisk træning, krydskoordination og koncentration kombineret med bevægelsesaktiviteter. 

Eleverne bliver fx bedre til at: 

  • fokusere på en opgave og løse denne.

  • koncentrere sig.

  • huske og lære.

Derved kan de faglige præstationer i skolen forbedres.

I Dansk skoleidræts faktaark, kan du finde referencerne og læse mere om de studier, der formidles brudstykker af herunder.

  • Motorisk træning og krydskoordination stimulerer hjernebjælken, således at den bliver tykkere og kan overføre information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden, hvilket er grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder.

  • Motoriske aktiviteter med krydsbevægelser stimulerer hjernebjælken, hvilket hæver hastigheden af informationsoverførsel fra den ene hjernehalvdel til den anden.

  • Aktiviteter der kombinerer bevægelsesaktivitet med koncentration, skærper de deltagende elevers arbejdshukommelse.

  • Koncentration og motion gør os således bedre til at huske, hvilket er en forudsætning for vedvarende læring.

  • Uensartede bevægelsesformer stimulerer forbindelsen mellem forskellige hjerneregioner, hvilket bl.a. har indflydelse på barnets indlæringsmuligheder og læseparathed.