Fakta om Fun Skills

Kom hurtigt i gang
 • Få besøg af Fun Skills

  Vi afholder gerne et Fun Skills kursus på din skole.

  Kursus
 • Se introduktionsvideoen til Fun Skills

  Vi har lavet en introduktionsvideo, hvor vi fortæller om Fun Skills. Se den før du går i gang med øvelserne.

  Forside
 • De 60 Fun Skills videoer

  Her kan du se de 60 videoer delt op i 12 øvelser med hver fem progressioner.

  Fun Skills - videoer

Positive effekter på læring, hukommelse og koncentration

Fun Skills øvelserne bygger på viden inden for motorisk træning, krydskoordination og koncentration kombineret med bevægelsesaktiviteter. 

Eleverne kan med Fun Skills forbedre deres faglige præstationer i skolen, da de bliver bedre til at:

 • fokusere på en opgave og løse denne

 • koncentrere sig

 • huske og lære

I Dansk skoleidræts faktaark, kan du finde referencerne og læse mere om de studier, der formidles brudstykker af herunder.

Det ved vi fra forskningen

 • Motoriske færdigheder er i forskningen vurderet fundamentale for indlæring.
 • Motorisk træning og krydskoordination stimulerer hjernebjælken, således at den bliver tykkere og kan overføre information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden, hvilket er grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder.
 • Uensartede bevægelsesformer stimulerer forbindelsen mellem forskellige hjerneregioner, hvilket bl.a. har indflydelse på barnets indlæringsmuligheder og læseparathed. 
 • Motoriske aktiviteter aktiverer prefrontalt cortex i hjernen som er tæt forbundet med de eksekutive funktioner, som er én af de vigtigste faktorer for børns indlæring, sociale egenskaber og succes i livet. Eksekutive funktioner dækker over kognitive færdigheder som:
  • Arbejdshukommelse (fx at huske instruktioner).
  • Kognitiv fleksibilitet (fx at kunne se et problem fra forskellige perspektiver og tænke ud af boksen).
  • Inhibitorisk kontrol (fx at kunne fokusere og ignorere forstyrrelser samt vedholde arbejdet på trods af udfordringer eller andre fristelser).
 • Aktiviteter, der kombinerer bevægelsesaktivitet med koncentration, skærper de deltagende elevers arbejdshukommelse.
 • Motorisk komplekse aktiviteter styrker vækst og nydannelse af nerveceller i hjerneområdet hippocampus, som er central for langtidshukommelsen.