Forside/Aktivitetsdatabase/Alle børn har ret til leg (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Alle børn har ret til leg (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne skal med Hr. Skæg på rejse til Indonesien og opleve, hvordan andre børn i verden lever og leger. Centralt står de, i Børnekonventionen artikel 31, formulerede rettigheder omkring børns ret til leg og fritid. Børn har ret til at foretage sig ting i deres fritid, som de synes er sjove. Eleverne skal forholde sig til Hr. Skægs oplevelser i Indonesien gennem film, fotos og tekst. Eleverne skal herefter selv teste, hvilke lege der gør dem glade. Formålet med læringsmodulet er, at eleverne opnår en forståelse af, hvordan andre børn i verden lever, og at børn har rettigheder, der beskytter deres sundhed og trivsel.

 

Forberedelse
Læringsmodulet består af to dele. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at være klar:

 

Første del foregår i et klasselokale. Underviseren skal introducere begrebet rettigheder for eleverne og præsentere dem for aktiviteter og opgaver i “Hr. Skæg i Indonesien”. Eleverne skal samtale, læse, se film samt tegne.

 

Anden del handler om elevernes egne lege. Hvilke lege kan de lide? Hvilke lege gør dem glade? Hvad er en god leg, og hvad skal der til for, at det er sjovt at lege? Alle disse spørgsmål er omdrejningspunktet for denne del af modulet.

 

Materialer og faciliteter
1. del af modulet foregår i klasselokalet, hvor der skal være adgang til en skærm, så klassen i fællesskab kan se materialet med Hr. Skæg. Eleverne skal desuden have noget at tegne eller skrive på.

 

2. del skal foregå et sted, hvor der er god plads til at lege, gerne udenfor. Du bestemmer, om eleverne skal finde på lege, der ikke kræver rekvisitter. Ellers skal der være mulighed for, at de kan benytte bolde, kegler o.l.

 

Beskrivelse
1. DEL
Underviseren starter med at forklare, hvad FN’s børnekonvention er.
Brug Hr. Skægs introduktion på postkortet.
Find det HER
Eller på www.skaegiskolen.dk/side-6-7/

 

Vis artikel 31 til eleverne.
Find artikel 31 som plakat HER
Eller på www.skaegiskolen.dk/boernekonventionen/

 

Tal med eleverne om, hvad artikel 31 handler om.

 

Læs Hr. Skægs postkort fra Indonesien om børns leg
Find det HER
Eller på www.skaegiskolen.dk/side-40-43/

 

Se filmene med Hr. Skæg i Indonesien og lad eleverne lave opgaven “Alle børn har ret til leg”. Du bestemmer, om de skal tegne eller skrive.

 

2. DEL
Del eleverne i grupper af fem. Stil dem opgaven:
Hvad er en god og sjov leg? Bliv enige i jeres gruppe og leg to lege, I synes er sjove.

 

Lad hver gruppe vise en leg for de andre. Lad dem prøve hinandens lege.
Snak med eleverne om, hvad det betyder for dem at have mulighed for at lege.

Søgning