Forside/Aktivitetsdatabase/Samtalecirkel

Aktivitet

Samtalecirkel

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Sprogfag

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen Repetition og evaluering

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5.

Tid

1 – 10 min. 10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Samtalecirkel

Eleverne stiller sig op i to kredse, så de står parvis over for hinanden. Dvs. at eleverne i inderkredsen står med ansigtet vendt ud af cirklen, og eleverne i yderkredsen kigger ind mod kredsens midte.

Hvis du har mulighed for at tegne krydser eller opsætte kegler el lign, så kan du gøre det, så de mindste elever er helt klar på, hvor de skal stille sig.

Som evaluering og perspektivering er denne struktur god til at skabe nærhed og intensitet i dialogen mellem elever. Muligheden for at gestikulere (se også øvelsen nedenfor) og udtrykke sig bliver bedre, når man står face to face i kredsen.

Den bruges efter arbejdet med et fagligt stof, hvor læreren stiller en opgave og tildeler tid.

Fx:
I skal fortælle hinanden hvad I mener om den måde xxx blev behandlet på…
Eller:
I skal fortælle hinanden om lignende ting i jeres eget liv. Har I oplevet at føle jer overset….hvordan var det?

Eleverne står over for hinanden to og to og diskuterer i den tildelte tid.
Når tiden er gået, takker partnerne for snakken, og yderkredsen rykker en person mod højre. Læreren stiller det samme spørgsmål eller et nyt, og eleverne diskuterer med deres nye partnere.

Eleverne skal opfordres til at være gode lyttere, og en opgave kan også handle om, at de skal genfortælle det, de har hørt fra deres første samtalepartner til den næste, der rykker hen og står over for en.

I evaluerings øjemed kan spørgsmålene også have karakter af mere lukkede besvarelser, som eleverne i en fælles samtale når frem til, fx:

Hvad er er de vigtigste kendetegn ved eventyr-genren?

Aktiviteten er udviklet i samarbejde med Active Active School v/ Københavns Professionshøjskole og Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Søgning