Magasintema om bevægelse og trivsel

Magasintema om bevægelse og trivsel fra Idræt i Skolen 2, 2019:

Bevægelse skaber trivsel

I Skolebørnsundersøgelsen, der udkom i april 2019, angiver 87 % af de adspurgte elever, at de kan lide at gå i skole. Kun 14 % svarer negativt. Men mindretallet er vigtigt, fordi det repræsenterer en lang række børn, der hver dag mistrives i skolen. Derfor er det afgørende, at landets skoler fortsat arbejder med trivsel – ikke kun ved at bekræfte de elever, der har det godt, men også ved at få inkluderet flere i fællesskabet. Et godt redskab hertil er en målrettet bevægelsesindsats. 

Skoletrivslen er høj i Danmark. I forhold til andre lande har det danske skolesystem i usædvanlig grad formået at opbygge et system, der er til glæde for alle børn – næsten alle i hvert fald. Det fortæller Bjørn Holstein, der er professor emeritus fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Selvom vi kan glæde os over at ligge lunt i nationale sammenligninger, er det øgede fokus på trivselstadig nødvendigt.


- Det er vigtigt at arbejde med trivsel af mange grunde. En af dem er, at hvis børn ikke trives i skolen, er der stor sandsynlighed for, at de heller ikke vil trives, når de bliver voksne. 14 % af alle danske børn er altså mange, der har det dårligt og som kan blive ved med at have det dårligt på sigt, siger Bjørn Holstein.

Se hele artiklen: "Bevægelse skaber trivsel".

 Infografik:

Skoleelever:

Giv os vores bevægelse!

De seneste måneder er der dukket flere debatindlæg og læserbreve op i medierne, der er skrevet af danske folkeskoleelever. Eleverne efterspørger bevægelse og en mere varieret undervisning. Idræt i Skolen har spurgt Sarah Gruszow Bærentzen, formand for Danske Skoleelever, hvad der får eleverne til selv at tage sagen i egen hånd.

Forestil dig, at du på dit arbejde er blevet lovet nye tiltag, der med garanti vil gøre din hverdag meget bedre. Fem år efter ændringen af din kontrakt, har du endnu ikke fået noget af det, du er blevet lovet – til gengæld har du fået længere arbejdsdage.

Det er den følelse, der nu får flere danske skoleelever til at komme med opråb. 

Læs hele artiklen: "Giv os vores bevægelse!"

Inspiration:

Skema med fokus på trivsel

Bliv inspireret, pluk ud og få nye idéer til, hvordan I kan arbejde med trivsel via bevægelse på jeres skole. 

Se hele skemaet

 Lovkrav eller ej:

Bevægelsen kommer aldrig til at dø

På Bryrup Skole har de arbejdet med bevægelse længe inden skolereformen. De arbejder med bevægelse, fordi de kan se, at det gør en forskel for eleverne – særligt mentalt og socialt. Det er så indgroet en del af skolens kultur, at skolelederen kan slippe tøjlerne på området og fokusere på andre behov.

- Vi gjorde det! Sådan, Silas!

Rosende ord og begejstrede tilråb flyver gennem luften på fjerde årgang på Bryrup Skole. De har dansk i tredje lektion, men i dag er grammatik og boganmeldelser skiftet ud med samarbejdsøvelser.

- Vi arbejder bredt med bevægelse her på skolen. Man kan bevæge sig på forskellige måder og med forskellige formål. Der var en periode, hvor vi var ved at kaste op over, at man skulle komme faglighed ned over alt – også bevægelse. Det er vi gået væk fra, fordi vi fandt ud af, at det er lige så fint, at man også gerne vil have, at ens klasse lærer at samarbejde, siger Joan Bak, der underviser på fjerde årgang.