Anderledes mønsterbold

Klassen inddeles i grupper á 4 til 8 elever. Herefter danner gruppen en rundkreds, hvor alle får en lille bold eller ærtepose.

Eleverne skal nu kaste deres bold/ærteposen til personen, som står til højre for dem. Når det er gjort, og hvis alle i gruppen har grebet bolden/ærteposen, skal alle nu kaste til den person, som står nummer 2 til højre for én. Hvis dette lykkes for alle, kaster man nu til den, som står nummer 3 til højre for én. Hvis dette lykkes, gælder det nu om, at lave de samme mønstre, men med de personer, som står til venstre for en.

Hvis bolden/ærteposen tabes undervejs, starter man forfra.

Link til mere materiale: https://www.dgi.dk/leg-bevaegelse-6-16-aar/oevelser/12999