Blinde-volleyball

Eleverne deles i hold med ca. 6-8 på hvert. Holdene skal spille to og to mod hinanden og placere sig på hver sin banehalvdel af en volleyballbane.

Der bliver lagt et tæppe, et stort stykke stof eller en presenning over nettet, således at de to hold ikke kan se hinanden. Der spilles volleyball med de regler eleverne normalt bruger, dog gerne med en langsommere bold. Når der serves skal der dog orienteres herom. Hver gang der bliver scoret point, roterer holdet indbyrdes, så eleverne ikke hele tiden står på den samme plads.

Yngre elever kan evt. spille Kidsvolley på badmintonnet.