Evolutionsleg

Alle børnene bevæger sig rundt mellem hinanden, og skal igennem forskellige evolutionsstadier:  1) æg, 2) kylling, 3) dinosaur, 4) Superman. Alle starter således som æg. Man kan på forhånd aftale og afprøve de forskellige evolutionsstadier, så børnene kan genkende dem i legen.

Børnene kan komme et trin op ad evolutionsstigen ved at udfordre en anden fra samme stadie som én selv i sten-saks-papir. Vinderen af sten-saks-papir rykker et trin op ad evolutionsstigen, mens taberen bliver på samme stadie, som han eller hun var på, inden kampen. Når man har nået sidste evolutionsstadie, i dette tilfælde Superman, løber man som Superman rundt om hele gruppen.

Link til mere materiale: https://www.dgi.dk/leg-bevaegelse-6-16-aar/oevelser/13001