Fangeleg i fire zoner

Et område svarende til fx en håndboldbane inddeles i fire zoner. I hver zone er én elev fanger. Denne fanger må kun befinde sig i sin egen zone. Alle andre elever kan løbe og bevæge sig frit fra zone til zone. Fangerne skal forsøge at fange de andre elever. Hvis det sker, så er den tilfangetagende ny fanger i denne zone.

De fire fangere kan med fordel samarbejde taktisk og kan derved have bedre held med at fange de andre.