FIT FIRST O-løb – Fotoorientering

Læreren inddeler skolen i seks områder, navngiver disse, og skriver dem ned på papir/sedler. Lav evt. en grovskitse over alle områderne på et stykke papir, så eleverne skal tilbage til start, hvis de bliver i tvivl om, hvor de skal hen.

Eleverne inddeles i par. Hvert par trækker et område, løber derud, tager et billede, og løber retur.

Parrene bytter billeder med et andet par, og finder/løber til det sted, billedet viser. Parrene løber retur, bytter billeder med et nyt par osv.

Det er også muligt at lave øvelsen som en beskrivelses-øvelse, hvor eleverne skal beskrive det sted det andet hold skal finde.