Gå på mælkekasser

Klassen deles i 2-4 hold. Hvert hold starter ved en startkegle og har mælkekasser til rådighed. Der skal være tre færre mælkekasser, end der er elever på hvert hold.

På et område bliver der fordelt 10-15 små kegler og 5-10 store kegler. Det gælder om for holdet at få så mange point som muligt. Der optjenes point ved at holdet bevæger sig på mælkekasserne rundt til keglerne, som én fra holdet skal røre. De små kegler giver 1 point og de store kegler giver 3 point.

Alle fra holdet skal stå på mælkekasserne og hvis én elev rører jorden, mister holdet alle point og må starte forfra.

Man må gerne røre den samme kegle flere gange, men ikke i træk. Denne aktivitet er enten på tid eller indtil et hold har nået et aftalt antal point.