Havskildpadders jagt efter mad

Aktiviteter foregår i et område på størrelse med en gymnastiksal (ca. 10 x 20 meter). I hver ende laves et lille område, der er landjord og samtidig helle for havskildpadderne. Resten af området er vand og det hav, havskildpadderne skal svømme i for at finde mad. I “havet” fordeles 40-50 ærteposer (eller lignende), der gør det ud for havskildpaddemad.

Ca. 4/5 af eleverne skal være havskildpadder. De må kun bevæge sig ved at kravle eller krybe fremad med maven helt mod gulvet. De skal fra deres fristed på landjorden begive sig ud i havet og fange mad. De må fange én ærtepose ad gangen og forsøge at få “maden” med hjem til modsatte landjord af den, de startede ud fra. Det gælder om for den enkelte elev at fange så meget mad som muligt, så de skal tælle deres fangst.

Havskildpaddens fjende nummer et i havet er spækhuggeren. Spækhuggeren spiser havskildpadder. 1/5 af eleverne udvælges til at være spækhuggere. De må bevæge sig i legen ved at gå krabbegang. Når en spækhugger fanger en havskildpadde, bytter de roller.

Underviseren sørger for, at den opsamlede “mad”, der ender på “landjorden”, igen fordeles i havet, så der altid er mad at hente for havskildpadderne.

Legen fortsætter, så længe elevernes energi i legen er god.