Hold afstand

Alle elever placerer sig i et afgrænset område, så der er mindst en meters afstand til den nærmeste elev. Når der gives signal, skal alle begynde at gå rundt uden at komme tættere på hinanden end én meter. Man skal hele tiden være i bevægelse og må ikke stoppe op. Eleverne sørger for at give hinanden plads, mens de forsøger at finde derhen, hvor der er luft.

Der må ikke laves lyde eller tales sammen under øvelsen.