Hvad er klokken Hr. Løve?

Der udvælges en Hr. Løve, som stiller sig ned i den ene ende (marker evt. en linje med 2 kegler). Alle andre stiller sig i modsatte ende af banen bag en startlinje (marker med 2 kegler). Sammen råber de: "Hvad er klokken Hr. Løve?"

Løven svarer fx: "Klokken er fire". Deltagerne træder nu 4 skridt frem og spørger igen.

På et tidspunkt svarer Hr. Løve i stedet: "Klokken er SPISETID" - Hr. løve løber efter de andre, der skynder sig tilbage – hvis de når over startlinjen, har de helle. Hvis de bliver fanget af Hr. Løve, hjælper de nu løven med at være Hr. Løve. Der spørges og svares forfra.

Legen kan både leges på fladt terræn eller i kuperet terræn, fx over en bakke, hvor børnenes motorik udfordres.

Link til mere materiale: https://www.dgi.dk/leg-bevaegelse-0-6-aar/oevelser/11497