I marken og i skole i Uganda

SÅ OG HØSTE

Eleverne deles i to hold. En masse fjerbolde fordeles rundt i salen. Halvdelen af boldene ligger ned, og

den anden halvdel står på fjerene. Det ene hold skal lægge fjerboldene ned (høste), mens det andet hold

rejser dem op på fjerene (så). Fjerboldene væltes og rejses med den hånd, eleverne bruger mest.

Eleverne skal lave et stemskridt/lounge (et stort skridt og ned i knæene), når de træder frem til fjerbolden for at vælte eller rejse den. Hofte, knæ og fod skal pege lige frem i stemskridtet.

Aktiviteten kan gøres sværere ved, at man skal ned og røre væggen, hver gang man har høstet eller sået. Herved bliver det en fysisk hårdere øvelse. Dog skal afstanden til væggen være af fornuftig længde.

KOM I SKOLE

Mange børn i Uganda kan ikke komme i skole, når der er høstsæson. De skal hjælpe med markarbejdet. I denne leg gælder det for eleverne om at få ordnet “markarbejdet” hurtigt, så de kan nå at komme i skole. Del eleverne i hold på 6-7 elever. Et hold leger ad gangen. Der tages tid, og hurtigste hold med alle “i skole” vinder.

I en sal eller på et udeområde fordeles en masse bolde (fx badmintonbolde), veste og ærteposer. I den ene

ende af legeområdet placeres det første hold. De skal på tid starte med at løbe ud “i marken” og høste alle bolde, veste og ærteposer – én ting ad gangen. De skal bringes hjem til landsbyen (startstedet). Når det er sket, må den første elev løbe i skole i modsat ende af legeområdet. Første elev i skole løber dog tilbage og tager elev to med i skole. De to løber tilbage og henter nummer tre osv. Når de løber, skal de holde hinanden i hånden. Når alle er “i skole”, stoppes tiden. De øvrige hold forsøger at slå tiden.