Kispus

Klassen deles i to grupper. Hver gruppe stiller sig i en rundkreds med næsen ind mod midten. Én elev går i midten og er fanger. Eleverne i kredsen skal nu forsøge at få kontakt med hinanden to og to, samt lave aftale om at bytte plads. Kontakten mellem eleverne skal foregå uden lyd, men ved brug af kropssignaler (blinke, vinke, nikke osv.). Når to elever har opnået kontakt og indgået aftale, bytter de plads. Fangeren i midten må forsøge – mens eleverne bytter plads – at fange én af dem. Sker dette, er den fangede den nye fanger i midten.

For at gøre legen sværere, kan eleverne gå sammen i par (holde hinanden i hænderne eller i armkrog) og bytte plads med et andet par. Igen må ”bytteaftalerne” kun foregå nonverbalt. I midten er nu også to elever med hinanden i hænderne, som skal fange de andre par. Alle skal holde hinanden i hænderne hele tiden, og hvis man slipper sin makker, kommer man automatisk i midten. Hvis parret i midten, slipper hinandens hænder, kan de ikke fange et andet par.