Kryds og bolle

Der skal spilles kryds og bolle på forskellige baner, hvor to hold spiller mod hinanden. På hvert hold skal der minimum være tre elever. Afmærk først ni felter på jorden enten vha. pinde, rids i jorden eller andet. Lad de to hold finde tre ens 'brikker' hver, fx sten, rødder, kogler, blomster og små grene.

Én person fra hvert hold må nu bevæge sig op til felterne og placere sin 'brik'. Næste person må spille videre, når den første person er kommet retur til gruppens startområde. Gruppen, der først får tre på række, vinder spillet.

Banen kan justeres i længden. Der kan laves særregler om, at man fx skal hinke frem og tilbage til felterne. Der kan være forhindringer ind undervejs fx hop over et par lange pinde, løbe på en bakke. Man kan også indføre små øvelser, når man kommer retur fra sin tur.

Link til mere materiale: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11764