Melde krig

Denne leg er en gammel leg, der har mange kvaliteter. Der tegnes en stor cirkel med kridt på asfalt eller fliser, og cirklen deles ind i felter - ét felt til hver elev, der er med. Hver person vælger et land og landets navn skrives nedenunder sit "land". I centrum af cirklen er der en mindre cirkel, som er ingenmandsland. Alle står med en fod i sit eget land og er klar til krig.

Legen starter ved, at den yngste, stiller sig i midten med en bold og melder krig mod et andet land; "Jeg melder krig mod Sverige", og samtidig kastes bolden i jorden. Alle løber væk fra cirklen - undtagen Sverige. For Sverige gælder det om hurtigst muligt at fange bolden og råbe STOP.

Sverige har nu tre lange skridt og en spytklat til at nå så tæt på personen, der har meldt krig mod Sverige. Den, der har meldt krig danner en ring med armene og nu skal Sverige forsøge at kaste bolden igennem armene. Lykkes det, må Sverige indtage et stykke af den andens land. Lykkes det ikke er krigen tabt og Sverige må afgive et stykke land.

Erobring af land foregår ved, at man står på ét ben i den lille midtercirkel. Med en kridtstreg tegnes et område, så stort som muligt, af det vundne land. Mistes balancen, fortsætter man den uafsluttede streg ind til den nærmest kant. Man skriver sit eget landenavn i det nye erobrede felt. Nu er det erobrerens tur til at sige “Jeg melder krig mod….”. Næste gang eleven erobrer et stykke land fra det samme land, må man stille sig i det erobrede felt i stedet.

Legen fortsætter indtil al land er erobret.

Link til mere materiale: https://www.dgi.dk/leg-bevaegelse-6-16-aar/oevelser/11503