Memory

Der vælges to spillere, som vender ryggen til de andre. Derefter går de resterende elever sammen to og to og aftaler en bevægelse, de begge skal lave (fx dans, sportsgren, dyr, osv.). Eleverne fordeler sig ud i et afgrænset område, så de står et stykke væk fra deres makker, og begynder at lave deres bevægelse. Spillerne sætter de rigtige par sammen ved at følge den ene hen til sin makker. Derefter løber parret op på en base, hvor de finder en ny makker fra et andet par, som er blevet fundet, aftaler en ny bevægelse og går ud på banen igen.

Man kan sætte eleverne sammen både to og tre – så siger eleverne til fangeren ”Vi er en mere”, når de bliver sat sammen. Makkerparret bevæger sig så ved siden af hinanden, indtil den sidste i gruppen bliver fundet.