Mimetagfat

Børnene deles i to hold, som fordeler sig bag hver deres baglinje. Hvert hold aftaler og bliver enige om hvilket dyr de vil mine. Det andet hold må IKKE høre hvad de aftaler.

Når aftalerne er på plads går de to hold på en række frem (evt. med hinanden i hænderne) mod hinanden og når holdene når til en afstand af ca et par meter stopper de to rækker/hold og dysten kan nu begynde. Dvs. begge hold begynder nu at mime hvert deres dyr, mens begge hold samtid prøver at gætte det andet holds dyr.

I det øjeblik det rigtige dyr bliver nævnt, må holdet, der mimede dyret stikke af og løbe “hjem bag deres baglinje” i sikkerhed. For modstanderholdet, som gættede rigtigt gælder det om at fange så mange som muligt, inden de når “hjem”. De tilfangetagende går over på modpartens hold, og en ny runde kan begynde med nye dyr eller andre kategorier..

I de næste runder kan opgaven være at børnene skal mine: et erhverv, en sportsdisciplin, osv.