Orienteringsløb

Orienteringsløb kan fungere både som holdaktivitet og for enkeltpersoner. Holdløb kræver samarbejde og sociale kompetencer, og størrelsen af hold kan justeres efter deltagerantallet.

KLASSISK O-LØB: Alle poster er indtegnet fra start, og man bruger kort og evt. kompas. Posterne skal besøges i nummereret rækkefølge, og start og mål er samme sted.

STJERNELØB: Efter hver post skal eleverne tilbage til start for at få oplyst næste post.

POINTLØB: Posterne giver forskellige point, som tælles sammen til sidst. Posterne langt væk kan eventuelt give flest point.

Andre tiltag

  • Hver post kan repræsentere et bogstav. Eleverne får så eksempelvis 25 minutter til at samle så mange bogstaver som muligt og til slut 5 minutter til at danne det længst mulige ord af de bogstaver, de har fundet.
  • Eleverne skal finde steder, der er vist på nogle billeder.
  • Posterne kan være fysiske udfordringer eller opgaver, og kan evt. tage omgivelserne i brug (klatre i træer, løbe på bakker, osv.).

Regler/råd

  • Husk tilladelse til at benytte terrænet. I åbne statsskove og private skove skal man anmeldeankomst til skovridderen eller ejeren senest 14 dage før løbet.
  • Gode afmærkninger af posterne som kan ses fra flere sider.
  • Alle spor samt poster skal fjernes efter løbet.