Ostehøvlen

Eleverne står sammen to og to på en række. Et par løber langs rækkerne med et sjippetov i mellem sig. Når de løber den ene vej er sjippetovet lavt, når de løber den anden vej hæves torvet lidt op. Eleverne på rækkerne skal hoppe over sjippetovet, når det passerer og efterfølgende lægge sig ned på maven, så de ikke bliver ramt af sjippetovet, når det kommer den anden vej. Efter en løbetur frem og tilbage, får det forreste par sjippetovet, og dem, der lige har løbet, stiller sig bagerst i rækken.

Hvis der er mange elever, kan der laves flere hold, og legen kan laves til en stafet.

Link til mere materiale: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/6319