Sætte sig på lår

Alle elever stiller sig i en rundkreds med den ene skulder ind mod midten. Man kigger hinanden lige i nakken, så man står meget tæt. På lærerens signal forsøger alle elever at sætte sig ned på hinandens lår, uden at cirklen brydes, eller at nogle vælter.

Hvis I kan lykkes med det, så prøv eventuelt at:

  1. Når alle sidder på hinandens lår, skal alle - på lærerens signal - begynde at gå langsomt fremad.
  2. Når alle sidder på hinandens lår, skal alle - på lærerens signal - begynde at gå langsomt baglæns.

Refleksion: I hvilke hverdagssituationer er det vigtigt, at hele klassen samarbejder?