Spejlleg

Eleverne stiller sig over for hinanden, så den ene står med ryggen mod underviseren og den anden med næsen mod underviseren. Underviseren laver forskellige bevægelser, og eleven med næsen mod underviseren gør det samme. Makkeren, der står med ryggen til underviseren, kigger på den anden og spejler, hvad makkeren gør.

Underviseren kan arbejde med grundlæggende bevægelser som sving og hop, men underviseren kan også arbejde med at udforske kroppen i forhold til mærkelige øvelser.

Link til mere materiale: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/13674