Team-træf-golf

Eleverne deles i hold af 5 - 7 elever. Hvert hold har én disc. På et område svarende til fx en fodboldbane markeres i den ene ende et mål/målzone (fx et fodboldmål).

Hvert hold starter i modsatte ende end målet. Det gælder om for holdene at komme først fra start til mål.

Første elev på hvert hold kaster discen så langt som muligt ud i området mod målet. Efter hvert kast løber hele holdet frem til discen. Når alle på holdet har placeret og berørt discen med én fod, må den næste på holdet kaste discen videre mod målet.

Holdet er i mål når, discen ligger ved målmarkeringen.

Hvis tiden er til det, er dysten først afsluttet, når holdene med deres dics´ er kommet retur til start.

Aktiviteten kan let organiseres med alle typer bolde, som kan enten kastes eller sparkes.