Teamstikbold

Eleverne inddeles i to lige store hold, og man spiller på ca. en halv håndboldbane. Team Stikbold (TSB) indeholder klassiske elementer fra almindelig stikbold med at ramme andre og undgå at blive ramt selv. TSB har imidlertid en central teamdimension, da elever på samme hold skal beskytte hinanden og samarbejde om at ramme en bestemt elev på modstanderholdet. TSB spilles i runder, indtil alle på det ene hold er skudt i en bestemt rækkefølge.

Alle elever på begge hold er aktive hele tiden – der er ingen ’døde’ på sidelinjen eller gulvet. Alle deltagere på holdet får et nummer hver fra 1 og opefter. Numrene fordeles ud fra et taktisk synspunkt. Alle skal være helt sikre på deres eget nummer og som minimum vide, hvem der har nummeret før og efter. Det er en fordel at kende rækkefølgen på hele sit hold. Numrene siges ikke højt.

Deltagerne skyder efter modstanderne på det andet hold, som det kendes fra stikbold. De skal forsøge at ramme først nummer 1, dernæst nr. 2 osv. Såfremt den korrekte spiller rammes, skal vedkommende tydeligt markere at han/hun ’dør’, og med krop og lyd tydeligt vise, at vedkommende er den rette. Spillet fortsætter, og det næste nummer i rækkefølgen skal nu rammes. Rammes en anden spiller end det nummer, de er nået til, sker der intet.

Runden slutter, når det første hold har ramt alle i korrekt rækkefølge. Alternativt spilles på tid, hvor antallet af dræbte på det givne tidspunkt er afgørende.

  • Der er ingen kropskontakt mellem deltagerne.
  • Der må ikke løbes med bolden – ét skridts tilløb til kast er tilladt.
  • Det er tilladt at aflevere bolden medspillere imellem.
  • Såfremt bolden gribes, ’dør’ spilleren, der har kastet, ikke.

Man kan bringe flere bolde i spil eller man kan inddele eleverne i tre hold på samme bane.