Tømmerflåde

Der laves en bane, der deles i fire lige store kvadrater. Eleverne skal drible med hænderne rundt på tværs af kvadraterne og forestille sig, at de er på en tømmerflåde. Eleverne må ikke stå stille. Når læreren fløjter eller pifter skal tømmerflåden være i balance, og der skal være lige mange i hvert kvadrat, så ingen elever ryger i ”vandet”. De første gange, fløjten lyder, skal alle stå helt stille, så klassen sammen kan få overblik og tælle efter, om tømmerflåden er i balance.

Underviseren fortæller, at man fløjter hver gang, der er gået et minut eller to, så eleverne bliver skærpede på, hvor hinanden er, når de får følelsen af, at tiden er tæt på. Eleverne kan blive udfordret på tiden ved, at underviseren fx fløjter to gange i træk med kun 10 sekunders mellemrum, og så skal der stadig være balance på tømmerflåden.

Man kan drible med fødder eller gå med bolden i hænderne og kaste den op og gribe igen. Man kan drible med alle slags bolde, der kan hoppe (håndbold, volleyball, basketball, tennisbold osv.).