Værkføreren

Klassen deles i to hold med ligelig fordeling af drenge og piger. Det ene hold skal have bånd, trøjer eller andet på, så man kan se forskel.

En elev er ”Værkfører” for hele holdet og bestemmer, hvilken aktivitet hver elev fra holdet skal gå til. I fordelingsrunden må de to hold ikke vide, hvordan de hver især fordeler, og eleverne må ikke sige eller kommenterer på det, man bliver tildelt. Det er kun Værkføreren, der må tale og fordele, så der kommer elever på alle aktiviteter.

Ingen elever må rejse sig og gå til aktiviteten, før begge hold har fordelt alle elever, og der bliver sagt ”go” til at gå ud til ens tildelte aktivitet. På den måde kan de to værkførere ikke se hinandens fordeling, hvilket betyder, at man kan være ude for, at fordelingen er helt skæv. Fx 5 mod 2 i badminton og 7 mod 4 i hockey. Det er det, der gør denne aktivitet sjov og anderledes, og som vil give anledning til refleksion i forhold til holdets fælles indsamlede point efter 1. halvleg.

Man kan altid vælge stationer og antal, så det passer bedst til ens muligheder og elevtal.

Man spiller ca. 20 minutter, hvorefter der er pause og taktikmøde, inden en ny fordeling på begge hold.

Efter endnu 20 minutter, er der igen pause og taktikmøde. Her kunne et benspænd være, at man ikke må spille samme disciplin, som man har gjort. Eller at der skal være både piger og drenge på alle baner.

Der spilles forskellige kendte boldspil på forskellige baner, fx badminton, hockey, rundbold, fodbold, volleyball, fodtennis, M-bold, ultimate og høvdingebold.