Fakta om Fun Skills

Kom hurtigt i gang
 • Få besøg af Fun Skills

  Vi afholder gerne et Fun Skills kursus på din skole.

  Kursus
 • Se introduktionsvideoen til Fun Skills

  Vi har lavet en introduktionsvideo, hvor vi fortæller om Fun Skills. Se den før du går i gang med øvelserne.

  Forside
 • De 60 Fun Skills videoer

  Her kan du se de 60 videoer delt op i 12 øvelser med hver fem progressioner.

Hvorfor bruge Fun Skills?

Fun Skills-øvelserne bygger på viden inden for motorisk træning, krydskoordination og koncentration kombineret med bevægelsesaktiviteter. 

Eleverne kan med Fun Skills forbedre deres faglige præstationer i skolen, da de bliver bedre til at:

 • fokusere på en opgave og løse denne

 • koncentrere sig

 • huske og lære

I Dansk skoleidræts faktaark, kan du finde referencerne og læse mere om de studier, der formidles i brudstykker herunder:

 • Motoriske færdigheder er i forskningen vurderet fundamentale for indlæring.
 • Motorisk træning og krydskoordination stimulerer hjernebjælken, således at den bliver tykkere og kan overføre information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden, hvilket er grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder.
 • Uensartede bevægelsesformer stimulerer forbindelsen mellem forskellige hjerneregioner, hvilket bl.a. har indflydelse på barnets indlæringsmuligheder og læseparathed. 
 • Motoriske aktiviteter aktiverer prefrontalt cortex i hjernen som er tæt forbundet med de eksekutive funktioner, som er én af de vigtigste faktorer for børns indlæring, sociale egenskaber og succes i livet. Eksekutive funktioner dækker over kognitive færdigheder som:
  • Arbejdshukommelse (fx at huske instruktioner).
  • Kognitiv fleksibilitet (fx at kunne se et problem fra forskellige perspektiver og tænke ud af boksen).
  • Inhibitorisk kontrol (fx at kunne fokusere og ignorere forstyrrelser samt vedholde arbejdet på trods af udfordringer eller andre fristelser).
 • Aktiviteter, der kombinerer bevægelsesaktivitet med koncentration, skærper de deltagende elevers arbejdshukommelse.
 • Motorisk komplekse aktiviteter styrker vækst og nydannelse af nerveceller i hjerneområdet hippocampus, som er central for langtidshukommelsen.