KreaKtive Unge

Her er eleverne medudviklere af fysisk aktivitet

KreaKtive Unge

KreaKtive Unge er et treårigt innovationsprojekt, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. Her skal de ældste elever på banen for at skabe meningsfuld fysisk aktivitet for sig selv og landets øvrige unge.

Læs nyhed om projektet