Opsamlingsseminar

KreaKtive Unge opsamlingsseminar d. 15.11.23

Bevægelse i udskolingen

Den 15. november 2023 fra kl. 8.45-14.00 afholdes opsamlingsseminar for projektet KreaKtive Unge på Cortex Park 26, 5230 Odense M. Se vejbeskrivelse, letbane- og parkeringsmuligheder her. 

Det bliver en dag med bevægelsesaktiviteter, spændende diskussioner om bevægelse og innovation og god forplejning.

Formålet med opsamlingsseminaret er at dele erfaringer fra projektet og diskutere, hvordan vi med innovation og elevmedbestemmelse kan skabe mere bevægelse i udskolingen. 

Målgruppen for opsamlingsseminaret er primært udskolingselever og -lærere, men andre interessenter og faggrupper bliver også inviteret med. Elever skal selv gå ind og tilmelde sig. Som udgangspunkt må syv elever fra hver skole deltage, fordi vi gerne vil have plads til at få mange forskellige skoler med. Vi forventer cirka 100 deltagere. 

Kontakt Mikael Hansen på tlf. 24233644 eller mih@skoleidraet.dk vedr. spørgsmål om dagen. Vikardækning og evt. transportudgifter for elever og lærere vil kunne dækkes af projektet. 

Tilmeldingsfristen er d. 11. oktober.

Tilmelding til opsamlingsseminar - klik her

Foreløbigt program

Arbejdsformen bliver varieret med bevægelsesaktiviteter, gruppedialoger og -opgaver samt små oplæg. 

08:45: Morgenmad 

09:15: Velkomst

KreaKtive bevægelsesaktiviteter og erfaringer fra projektet.

10.45: Opdelt

1) Innovativ katapult workshop med Johannes Matzen.

2) KreaKtive bevægelsesaktiviteter og gruppeopgaver om fremtidens bevægelse i udskolingen.

12.00: Frokostbuffet

12.40: Opdelt

1) Innovativ katapult workshop med Johannes Matzen.

2) Bevægelsesaktiviteter og gruppeopgaver om fremtidens bevægelse i udskolingen.

14:00: Opsamling og tak for i dag til dem, der skal gå.

14:15: Eftermiddagssnack 

14:15: Fortsatte samtaler om bevægelse i udskolingen

For dem, der har tid og lyst til at diskutere videre.

15:00: Tak for i dag