Forside/Nyheder/Bevægelse i skolen er A-nøglen til det sunde liv

Bevægelse i skoledagenNyheder

21. februar 2023

Bevægelse i skolen er A-nøglen til det sunde liv

Regeringen vil løfte sundhed og trivsel blandt børn og unge. I den sammenhæng bliver det centralt at prioritere bevægelse i skolen, fastslår Dansk Skoleidræt.

børn bevæger sig

Dette debatindlæg af Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt, og Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt, blev bragt i Altinget Idræt den 20. februar 2023:

Bevægelse i skolen fremmer elevernes læring og trivsel. Og det giver altså mere variation til en lang skoledag, at den såkaldte røv-til-bænk undervisning ikke står alene. Det skal være lige så naturligt at hinke bøjningen af tyske verber eller at bruge flagstangen ude i skolegården til udregne Pythagoras i matematiktimen, som det er at sidde stille og kigge op på en tavle.

Læring med kroppen giver øget motivation for at gå i skole. Ligesom positive oplevelser med bevægelse i barndommen giver mod på flere af slagsen og grundlægger gode og sunde vaner.

Sidstnævnte – sundhedsvinklen – har ikke været den, der har fået størst opmærksomhed i debatten om effekterne af bevægelse i skolen de senere år. Primært fordi skolens formål i højere grad handler om at understøtte elevernes læring og trivsel.  

Trivsel og mental sundhed – det at have det godt – er meget vigtigt. Men i en tid, hvor undersøgelser viser, at mange unge bruger mere end fire timer dagligt på at sidde stille foran en skærm, og hvor inaktivitet er en af de største dræbere herhjemme, er det også værd at tale om den fysiske sundhed i relation til skolernes vigtige arbejde med bevægelse.

Det aktualiseres også af det nye regeringsgrundlag. Her hedder det blandt andet, at “Regeringen vil løfte sundheden og trivslen blandt børn og unge og på tværs af bl.a. sundheds-, kultur og børne- og skoleområdet tage initiativ til en forebyggelsesplan målrettet børn og unge.”

Det lyder fornuftigt, og Dansk Skoleidræt er klar til at bakke op om dette tværgående initiativ, da vi som organisation arbejder i selvsamme felt. En forebyggelsesplan kunne meget vel indbefatte et øget fokus på idræt og bevægelse i skolen. Det er en sag, man ikke kan understrege vigtigheden nok af. Der er behov for et kontinuerligt fokus på området, da skolen som bekendt er den eneste arena, som alle børn kommer i.

Bevægelse i skolen som en del af forebyggelsesplan
Bevægelse ikke noget nyt greb, men det er et, vi ved virker, og som har potentiale til at blive foldet endnu mere ud i den danske skole som en del af regeringens ambition om at sikre et stærkere fundament for vores børn og unge, som kan gøre dem mere robuste.

I Dansk Skoleidræt arbejder vi for at fremme alle elevers læring, trivsel og sundhed gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. Derfor kommer det nok ikke som en overraskelse for nogen, at vi gerne vil understrege, at de politiske fokus på området skal topprioriteres.

Det er også i et sundhedsperspektiv helt afgørende, og bevægelse i skolen kan i den grad være et element i en forebyggelsesplan, der er til at tage at føle på. Tænk sig, hvis vi som samfund kunne undgå nogle fremtidige milliardregninger til behandlingen af livsstilssygdomme, fordi vi gjorde en systematisk indsats for at styrke børns fysiske sundhed gennem bevægelse i skolen.

Det behøver ikke at være ønsketænkning, for nøglerne er derude. En af A-nøglerne hedder Dansk Skoleidræt.

Dansk Skoleidræt efteruddanner årligt to ud af tre af landets skoler inden for bevægelse. Vi løfter dermed ikke bare bevægelsesambitionerne fra skolereformen, men også en vigtig samfundsopgave.

Vi har 77 års erfaring med at hjælpe landets skoler, og vi ved, hvad der virker i praksis. Det gør vi bl.a., fordi vi har lærere i vores organisation, som selv står hver eneste dag ude i klasselokalerne. Det giver os en unik indsigt i at hjælpe skolerne med viden, inspiration og materialer til at løfte opgaven med bevægelse i skolen.

På den måde har vi en nøglerolle, og via vores omfattende samarbejdsflader med andre idrætsorganisationer, skoleorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og det understøttende arbejde på tværs af ministerielle ressortområder, er Dansk Skoleidræt den lim, der kan kitte skolen sammen med foreningslivet, med nyeste forskning og med de politiske drømme.

Vi er ikke i mål med bevægelse i skolen. Men vi er mange gode kræfter, der er godt i gang med arbejdet – og det har vi brug for politisk opbakning til.

Relaterede nyheder

Søgning