Oplæg fra konferencen 2018

Tilmeld dig her
  • Skal du med torsdag d. 29. september?

    Kom med og få en spændende og udbytterig dag. Vi opfordrer til at tage en kollega med. Det kan være en konsulent fra forvaltningen, en skoleleder, en lærer eller en pædagog, der også har fokus på bevægelsen i skolen.

    Tilmelding

Konference om bevægelse i skolen

18. september 2018 mødtes mere end 100 deltagere, primært konsulenter, fra en række kommuner i hele landet for at dele viden, ideer og erfaringer omkring at skabe mere bevægelse i skoledagen.
Du kan læse mere om nogle af dagens oplæg her:

Når 2+2 giver 5

I Randers har kommunens skole-, sundheds- og fritidsforvaltning indgået et samarbejde på tværs af forvaltningsområder. Formålet er at etablere et tværprofessionelt samarbejde, som skal sikre en fælles og alsidig tilgang, hvor idræts- og bevægelsesaktiviteter kvalificeres og koordineres på tværs. På workshoppen fortalte Hanne Borre, Mathias Gjerløv og Jesper Jacobsen, der er konsulenter i Randers Kommune, om initiativet.
Se slides fra oplægget

Muligheder i samarbejdet mellem kommuner og Dansk Skoleidræts kredse

Mulighederne er mange for at samarbejde på tværs af kommune og Dansk Skoleidræt kredse og landsorganisation er mange, men hvordan får man implementeret og forankret et samarbejde? Det fortalte Christian Ditlevsen, organisationskonsulent i Dansk Skoleidræt, Ann-Karina Overlade, projektleder i Dansk Skoleidræt og Randi Fechtenburg, formand Dansk Skoleidræts Kreds Fyn om på denne workshop

Se slides fra oplægget

 

Timing is everything!

Hvordan kan vi (og skal vi?) imødekomme lærernes og ledernes ønske om ”et frit ledelsesrum” samtidig med, at vi ønsker at arbejde systematisk og struktureret til glæde for alle elever i kommunen? Det fortalte Lina Johansen, konsulent og Merete Fænø Fohlmann, kultur- og fritidskonsulent, Vordingborg Kommune om.

Se slides fra oplægget

Procesforløb til skolerne

Torben Hansen, projektleder, Dansk Skoleidræt fortalte om organisationen procesforløb, der sikrer, at det pædagogiske personale på skolerne bliver klædt på til at inddrage bevægelse i skoledagen mest muligt. På workshoppen blev deltagerne præsenteret for eksempler på procesforløb og principperne bag forløbet.

Se slides fra oplægget

Når skolernes arbejde med bevægelse skal fra lille til stor klinge

Kolding Kommunes syv idrætsskoler indgår et forpligtende, udbytterigt og succesfyldt samarbejde med kommunale foreninger. Men hvad ligger bag dette samarbejde, og hvilke resultater fører det med? Det fortalte Gert Mølgaard og Bjarne Foged Henriksen, der er konsulenter i Kolding Kommune, om.

Se slides fra oplægget

Den nyeste viden om bevægelse

Hvad fortæller den nyeste viden og forskning om idræt og bevægelse i skoledagen? Hvad ved vi om, hvad der virker? Hvad siger forskningen? Og (ikke mindst) hvad siger de ude på skolerne?  Dansk Skoleidræts dokumentationskonsulent, Jacob Have Nielsen, sammenfattede resultater og viden ved dagens sidste oplæg.

Se slides fra oplægget

Se billeder fra dagen: