Konference

Magasin og nyhedsbrev
 • Konference

  Konference 2020-2021
 • Magasin

  På baggrund af erfaringerne fra Bevægelse på Tværs og arbejdet ude i kommunerne med den åbne skole, har vi samlet en masse viden og erfaringer i magasinet DEN ÅBNE SKOLE I BEVÆGELSE.

  Læs magasinet her
 • Nyhedsbrev

  Vil du vide mere om, hvad vi laver i Dansk Skoleidræt og holde dig opdateret omkring bevægelse i skolen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev

Bevægelse på Tværs konference

(OBS flyttet til september 2021!)

Grundet omstændighederne omkring Covid-19 har vi endnu en gang været nødsaget til at flytte konferencen - denne gang til den 28. september 2021. Program og sted er uændret.

Konferencen

For sjette år i træk inviterer Dansk Skoleidræt til en unik dag, hvor der bliver mulighed for at netværke og gå i dybden med arbejdet med at fremme mere og bedre bevægelse i skoledagen - på tværs af fagligheder og kommunegrænser. 

Årets Bevægelse på Tværs-konference har en lidt bredere målgruppe end tidligere udgaver, hvor kommunale chefer og konsulenter fra landets kultur- og fritids-, sundheds- og skoleforvaltninger har været inviteret. I år inviteres også de ansvarlige for bevægelsen på hver enkelt skole, hhv. fra ledelsen og det pædagogiske personale. Erfaringerne viser at samarbejdet på tværs af forskellige kommunale forvaltninger og skolerne er helt afgørende for implementeringen af en varieret skoledag med mere sundhed, motion og bevægelse. Samspillet internt i kommunen mellem forvaltningerne giver store muligheder for at implementere bevægelse i skoledagen, men endnu vigtigere er det, at skoleledelserne og det pædagogiske personale indgår i samarbejdet, så alle led involveres og understøtter processen.

Deltagerne opfordres derfor til at komme som en samlet enhed, med deltagere fra alle målgrupper.

Læs mere om indholdet på konferencen i programmet, som du finder her!

Tilmeld dig Bevægelse på Tværs konferencen her!

Praktisk information - konferencen

Tid: Onsdag den 28. september 2021 kl. 9.00-15.30

Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Pris: 995,- + moms pr. person

Program: Program for Bevægelse på Tværs

Tilmeld dig konferencen her!

Se billeder fra konferencen 2019: