Konference 20-21

Hvordan får vi sat handling bag de gode intentioner?

Tirsdag den 28. september var ikke alene dagen for Dansk Skoleidræts 75-års jubilæum, det var også dagen, hvor 2021-udgaven af Bevægelse på Tværs løb af stablen.

Denne gang havde konferencen en lidt bredere målgruppe end tidligere udgaver. Deltagerne talte nemlig ikke kun kommunale ledere og konsulenter og skoleledere, men også de ansvarlige for bevægelsen på hver enkelt skole, hhv. fra ledelsen og det pædagogiske personale.

Konferencen tog derfor udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

  • Hvilke forhold er de væsentligste for at implementere politiske beslutninger i skolen?
  • Hvordan kan et succesfuldt samarbejde mellem kommunens forvaltninger og skolerne struktureres?
  • Hvordan organiseres den gode samskabelsesproces mellem forvaltninger, skoleledelser og pædagogisk personale?

Dagen var en vekselvirkning af workshops og oplæg, I kan læse mere om her på siden.

Implementering er et vrøvleord

- Vi skal se på det på en anden måde end implementeret eller ej – anskue det som et kontinuum. Hvor meget af det er implementeret?

Sådan sagde Søren Smedegaard, der er uddannelses- og forskningsleder på Læreruddannelsen på Fyn. I sit oplæg beskrev han om implementering som en proces og introducererede deltagerne til et værktøj, der understøtter succesfuld implementering af bevægelse i kommuner og skoler. 

Se slides fra oplægget

Mange faktorer er vigtige

Dokumentationskonsulent i Dansk Skoleidræt Jacob Have Nielsen præsenterede på sit oplæg bl.a. en række faktorer, der påvirker implementeringen af bevægelse i skoledagen. Faktorerne var inddelt på politisk niveau, kommunale forvaltninger, skoleledelse og skolebestyrelse, pædagogisk personale og elev-niveau med henblik på at blive klogere på alle led i virkekæden.

Se slides fra oplægget

Stjerneløb er fantastisk – men 15 gange i træk?

Peter Pannula Toft fra Kommunernes Landsforening gav perspektiver på, hvordan bevægelsesdagsordenen kan styrkes i landets kommuner, og hvordan indsatsen indgår som en del af arbejdet med at tilrettelægge en varieret og motiverende skoledag.

Se slides fra oplægget

Sådan lykkes vi

Catharina Ørnsholt-Christoffersen skoleleder på Brændkjærskolen i Kolding og skolens to bevægelsesvejledere Ellen Popp Thomsen og Kim Johnsen gav deres bud på, hvordan samarbejdet med kommunen og ikke mindst samarbejdet mellem ledelse og bevægelsesvejledere fungerer. Bevægelse er en del af skolens strategiske arbejde, og der arbejdes systematisk med bevægelse, som sikrer at eleverne får en varieret skoledag.
Se slides fra oplægget

Hvordan får vi alle med på holdet?

- Skolen er det eneste sted, hvor vi når alle børn, og hvor vi har muligheden for at forebygge og ikke reparere.

Sådan sagde Geir Kåre Resaland, professor fra Norge ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Sogndal. Han havde i sit oplæg fokus på, hvordan man får alle ”key stakeholders” i skolen ”med på holdet” i gode samskabingsprocesser som involverer akademia, skolechefer, forvaltningen, skoleledere, lærere, pædagoger og øvrige som arbejder for mere bevægelse i skoledagen.

Se slides fra oplægget