Webinar

Tilmeld dig her
  • Skal du med torsdag d. 29. september?

    Kom med og få en spændende og udbytterig dag. Vi opfordrer til at tage en kollega med. Det kan være en konsulent fra forvaltningen, en skoleleder, en lærer eller en pædagog, der også har fokus på bevægelsen i skolen.

    Tilmelding

Bevægelse på Tværs webinar

Grundet omstændighederne omkring Covid-19 har vi været nødsaget til at flytte konferencen.

For at holde arbejdet i gang ude i kommunerne og på skolerne afholdt Dansk Skoleidræt et webinar d. 12. november. På webinaret deltog godt 60 personer bredt repræsenteret af konsulenter fra de kommunale forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale, samt deltagere fra andre organisationer der arbejder med idræt og bevægelse i skoledagen.
Webinaret gav et kort sneak peak ind i den helt nye udgave af undersøgelsen Bevægelse i Skoledagen 2020, samt tre korte oplæg med erfaringer fra Kolding, Taarnby og Guldborgsund kommune.

Herudover blev deltagerne involveret i to refleksionsøvelser, hvor de kunne inspirere hinanden med udfordringer og successer omkring bevægelse i skoledagen, samt give hinanden gode ideer til deres fremadrettede arbejde.

Du kan gense webinaret her.

Se webinaret her!

Bevægelse på Tværs konferencen

Webinaret er en forløber til konferencen, som afholdes den 28. september 2021. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig via linket herunder.

Læs mere om konferencen her!