Forside/Nyheder/Ekspertundersøgelse: Ingen kan løfte bevægelse i skolen alene

Bevægelse i skoledagenNyheder

22. august 2022

Ekspertundersøgelse: Ingen kan løfte bevægelse i skolen alene

Hvis bevægelse i skolen skal lykkes, er det er vigtigt, at alle aktører er med. Det understreger ny stor ekspertundersøgelse fra Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen under Dansk Skoleidræt, som har involveret hele det samlede skolesystem fra skoleelever til folketingspolitikere.

tre børn

Elever og forældre, lærere og skoleledere, kommuner og politikere, uddannelsesinstitutioner og idrætsorganisationer. Det er blot nogle af de centrale aktører, som skal involveres og engageres for at få ambitionen om mere og bedre bevægelse i skolen indfriet.

Det fastslår en ny stor undersøgelse ”Afgørende faktorer for bevægelse i skolen”. Undersøgelsen er produceret i regi af Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen under Dansk Skoleidræt. Centret er støttet af TrygFonden og har som grundformål at styrke implementeringen af den daglige bevægelse som en del af en varieret skoledag.

Med det formål i sigte identificerer undersøgelsen en række faktorer, der har betydning for implementering af bevægelse på tværs af en række forskellige områder af skolesystemet. Det er første gang, at en rapport så bredt afdækker et område af skolesystemet specifikt med fokus på implementering af bevægelse.

Et panel bestående af 57 deltagere fra folketingspolitikere til skoleelever har behandlet mere end 160 faktorer af mulig betydning, som de rangerede og prioriterede i en såkaldt Delphi-proces.

– Tilbage står, at rigtig mange faktorer på tværs af alle led i skolesystemet er vigtige for at lykkes med bevægelse i skolen. Som et grundlæggende element fremhæver panelet vigtigheden af en fælles forståelse af bevægelse, herunder et fælles sprog om, hvad bevægelse i skolen er, og hvad det kan bidrage med. Der er også enighed om, at bevægelse bør være en obligatorisk del af læreruddannelsen. Og på tværs af flere led i skolesystemet fremhæves også vigtigheden af grundlæggende prioritering af bevægelse – særligt at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at løfte opgaven i relation til fx økonomi, tid, vidensdeling og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, fortæller Jacob Have Nielsen, videnskonsulent i Dansk Skoleidræt.

Afgørende faktorer for bevægelse i skolen
Læs undersøgelsen her

Vigtig viden for politiske drøftelser
Data i undersøgelsen tager udgangspunkt i praksis fremfor forskning. Det vil sige paneldeltagernes konkrete vurderinger af de enkelte faktorer. Og undersøgelsens resultat er tydeligt.

– Undersøgelsen viser, at ingen kan løfte bevægelse i skolen alene. Bevægelse i skolen er enormt vigtigt. Det bidrager til at skabe en varieret skoledag, som er sjov at deltage i, og som fremmer elevernes læring og trivsel. Der findes meget forskning om, hvad der er fremmende og hæmmende faktorer for bevægelse i skolen, men det tager udgangspunkt i enkelte områder eller i én gruppe i skolesystemet – fx elever eller pædagogisk personale. Hvis vi skal lykkes med bevægelse i skolen, er det nødvendigt at vi afdækker faktorerne på tværs af alle relevante aktører. Det har vi forsøgt med den nye undersøgelse, og det gør den helt unik og til et vigtigt redskab fremover for alles arbejde på området, siger Jacob Have Nielsen.

Dansk Skoleidræts generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt mener, at timingen af undersøgelsen er vigtig.

– Vi er lige nu en række parter, som drøfter lovkravet om bevægelse i skolen med folketingspolitikerne. Vi skal tage ansvar for området og finde ud af, hvilken form det skal have fremover, og jo mere viden, den proces kan stå på, jo bedre. Bevægelse i skolen er kommet for at blive, og derfor er det afgørende at skabe indsigt i, hvad der skal til for at lykkes, så vi alle løfter i flok, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Undersøgelsen bliver i den kommende tid fremlagt ved flere lejligheder. Blandt andet den 23. august ved en konference på Christiansborg om bevægelse i skolen, hvor en række aktører på er repræsenteret.

Herudover vil der blive arrangeret såkaldte innovationsworkshops, hvor skolens aktører samles for at udarbejde løsninger på nogle af de udfordringer, undersøgelsen har givet viden om. Det skal efterfølgende føre til udarbejdelse af bl.a. en implementeringsguide, der giver råd til, hvad man som skoleleder, lærer mv. kan gøre for at lykkes med bevægelse i skolen.

Fakta

Undersøgelsen ”Afgørende faktorer for bevægelse i skolen” bygger på en proces med 57 eksperter fra alle led i skolesystemet – repræsenterende elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, kommuner, kommunalpolitikere, folketingspolitikere, idrætsorganisationer, videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, ministerier og styrelser.

Undersøgelsen er produceret i regi af Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen under Dansk Skoleidræt. Centret er støttet af TrygFonden og har som grundformål at styrke implementeringen af den daglige bevægelse som en del af en varieret skoledag.

Undersøgelsen kan ses i sin fulde form her, og i løbet af uge 34 i et koncentrat (long read) på pibs.dk

Relaterede nyheder

Søgning