Forside/Nyheder/Folketingspolitiker mærker bevægelse i skolen på egen krop

Bevægelse i skoledagen

24. november 2023

Folketingspolitiker mærker bevægelse i skolen på egen krop

Mange skoler landet over har et stort fokus på bevægelse i undervisningen, og Dansk Skoleidræt inviterer af og til politikere med på skolebesøg, hvor de kan se eksempler på, hvordan der skabes en varieret skoledag med bevægelse som et centralt element. Senest var Mathilde Powers på besøg på Lærkeskolen i Stenløse.

børn spiller bold, voksne står i baggrunden

Ordklassestafet i 2.B’s dansktime og en Legepatrulje smækfuld af energi, hvor store elever sætter gang i aktiviteterne i frikvartererne for de små elever. Det er eksempler på to klassiske bevægelsesinitiativer, og fredag den 24. november kiggede folketingsmedlem Matilde Powers (S) forbi Lærkeskolen i Stenløse for at se og mærke, hvordan disse to aktiviteter – blandt mange andre – skaber en skoledag fuld af bevægelse for skolens 800 elever.

Dansk Skoleidræt havde inviteret politikeren, og hun hørte bl.a. fortællingen om, hvordan udskolingslærer Salli Ravn formår at bringe lege ind som aktive pauser, uanset om klassetrinet hedder 1. eller 9., da legene har vist sig fremragende til at opbygge gode relationer mellem eleverne uanset alder. Så længe man går forrest som lærer, så kan man få eleverne med, næsten uanset hvor skæve legene nogle gange kan være, lød en af lærerens pointer.

Og i frikvarteret kunne uddannede Legepatruljeinstruktører fortælle politikeren, at deres igangsættelse af lege såsom ”Levestikbold”, som er en modificeret udgave af det klassiske boldspil, også handler om, at de godt kan lide at gøre noget godt for andre elever, og at de qua deres rolle forsøger at få alle børn med, så der ikke står nogen alene og kigger på sidelinjen.

Bevægelse skal fortsat fylde i skolen

Matilde Powers er forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne og medlem af Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Derfor har hun både et sundheds- og læringsmæssigt perspektiv på skolernes arbejde med bevægelse som fx et didaktisk værktøj i undervisningen.

– Jeg synes, man bliver stolt af at se, hvordan bevægelsesinitiativer kan blomstre, som de gør her på Lærkeskolen. Som forebyggelsesordfører har jeg et blik på initiativer, der øger elevernes trivsel, og der er ingen tvivl om, at fx de lege jeg har set i dag, styrker elevernes fællesskaber og dermed har en positiv betydning for deres trivsel. Det bliver man helt varm om hjertet over at opleve, sagde Matilde Powers.

Regeringen har for nylig præsenteret et skoleudspil, som lægger op til, at man afskaffer lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse. Det er dog noget, som flere politikere fra regeringspartierne har været ude at sige ikke skal betyde mindre bevægelse. Det skal tværtimod give plads til mere bevægelse, da lærerne får mere frihed ude i klasselokalet.

Det er da heller ikke Mathilde Powers’ tilgang, at bevægelse fremover skal fylde mindre i skolen.

– Jeg hæfter mig ved, at lovkravet mange steder ikke har fungeret efter hensigten. Måske er bevægelsen ikke blevet udført, eller også har indholdet været knap så godt. Vi politikere er dog meget bevidste om, at en frisættelse ikke skal betyde mindre bevægelse, for det er supervigtigt for elevernes læring og trivsel. Men vi har en tro på, at det kan blomstre nedefra, og det synes jeg egentlig, at skolebesøget i dag er et godt eksempel på, sagde Matilde Powers.

Flere skal vælge bevægelse til

Hos Dansk Skoleidræt hilser man overordnet det nye politiske udspil velkommen, fordi man håber, at friheden vil føre til mere bevægelse – også selvom lovkravet om de 45 minutters bevægelse falder.

– Den bevægelseskultur, vi ser på mange skoler – heriblandt på Lærkeskolen i Stenløse – er stærk, og den fortsætter uantastet. Og kan vi fremover få nogle af de skoler med på vognen, der måske har været udfordret af, at de har følt, der var et minuttyranni, så er det rigtig godt. Dansk Skoleidræt ønsker, at flere skoler har lyst til at gøre brug af bevægelse for at fremme elevernes læring og trivsel i en varieret skoledag – så de vælger det aktivt til i stedet for at føle det påtvunget, siger formand for Dansk Skoleidræt, Finn Kristensen.

Besøget på Lærkeskolen i Stenløse var i øvrigt det andet af slagsen fra Dansk Skoleidræts side inden for kort tid. Mandag den 20. november var Sara Emil Baaring, folkeskoleordfører i Socialdemokratiet, således på besøg på Tingløkkeskolen i Odense, hvor hun blandt andet oplevede en aktiv dansktime i 7.Z. Se mere om dette besøg i videoen.

Læs også om Legepatruljen og find aktiviteter til de boglige fag i Aktivitetsdatabasen.

Relaterede nyheder

Søgning