Forside/Nyheder/Idræt og bevægelse i skolen: Sådan ligger landet

Nyheder

11. maj 2022

Idræt og bevægelse i skolen: Sådan ligger landet

En række kommuner prioriterer idræt og bevægelse i skolen højt. Otte kommuner skiller sig dog særlig positivt ud og kan nu kalde sig ”Skoleidrætskommune 2022” i ny kortlægning fra Dansk Skoleidræt.

børn bevæger sig i gymnastiksalen

Hvilke danske kommuner gør en ekstra indsats for at fremme idræt og bevægelse i skolen? Ifølge resultaterne i en ny stor kortlægning fra Dansk Skoleidræt er svaret på det spørgsmål otte af slagsen fordelt ud over hele landet: Brøndby, Fanø, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Svendborg, Tårnby og Viborg.

38 kommuner har valgt at deltage i kortlægningen, der er et nyt initiativ fra Dansk Skoleidræt.

– Vi er glade for, at 38 kommuner har deltaget her i år 1. Det er en god start, og vi ønsker de otte ”Skoleidrætskommuner 2022” tillykke med titlen. Samtidig opfordrer vi alle landets kommuner til at bruge kortlægningen som et dialogværktøj i arbejdet med at sikre og prioritere rammer og vilkår for idræt og bevægelse på deres skoler. Det kommer ikke af sig selv, men kortlægningen skal sætte fokus på vigtigheden af, at endnu flere elever oplever en varieret skoledag, hvor idræt og bevægelse er et centralt element for deres læring og trivsel, siger Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt.

Opløftende tendenser
Kortlægningen sætter fokus på en række parametre, der indikerer, hvordan en kommune klarer sig inden for idræt og bevægelse i skolen: Har kommunen fx en bevægelsesstrategi, har kommunens skoler motoriske indsatser for eleverne, har skolerne nedsat fagteams, som kan formulere en rød tråd for arbejdet med idrætsfaget, har skolerne uddannede bevægelsesvejledere i lærerkorpset og meget andet.

Kortlægningen indeholder spørgsmål inden for otte kategorier. Svarene er dels trukket fra objektive data, som Dansk Skoleidræt har hentet fra centrale registre, og dels fra mere subjektive data som kommunerne kun selv har indsigt i, og som de dermed dokumenterer i undersøgelsen. På baggrund af de samlede besvarelser er kommunerne vurderet ud fra en række kriterier og vægtninger – og indplaceret på et danmarkskort med én af tre grønne nuancer, hvor den mørkegrønne udløser titlen ”Skoleidrætskommune 2022”.

Kortlægningen tydeliggør dermed også, at 22 kommuner kommer ind i den mellemgrønne kategori, hvilket indikerer, at man mange steder er godt på vej inden for idræt og bevægelse i skolen.

– Kortlægningen skulle meget gerne være mere end et øjebliksbillede. I den ånd er det opløftende at se, at der mange steder ikke skal så meget mere til, før en kommune kan rykke op som ”Skoleidrætskommune” næste år. Det er lige præcis dér, Dansk Skoleidræt mener, at kortlægningen tjener som et godt dialogværktøj. Både internt mellem skole og forvaltning, men også eksternt i forhold til at indhente sparring på områder, hvor man ikke scorer højt. Det handler om at kunne fokusere sin indsats og se på, hvor man kan blive bedre som kommune, siger Inge Dinis Jensen, formand for Dansk Skoleidræts Kreds- og kommuneudvalg og uddyber:

– Kommunerne er også her meget forskellige. Nogle har måske brug for at igangsætte en strukturel indsats omkring arbejdet med en decideret bevægelseskultur på deres skoler. Andre kan have behov for at fokusere på deltagelse i aktiviteter og oplevelser med fokus på bevægelsesglæde og fællesskaber, siger hun.

Dansk Skoleidræt vil fremover kortlægge landets ”Skoleidrætskommuner” hvert år.

Fakta om Skoleidrætskommune 2022

  • Dansk Skoleidræt lancerer for første gang i 2022 en kortlægning af landets kommuner inden for idræt og bevægelse i skolen.
  • Kommunerne modtog i januar en undersøgelse med spørgsmål inden for otte kategorier på området.
  • 38 kommuner har svaret, og ud fra svarene er de blevet indplaceret på et danmarkskort med en farve – mørkegrøn, mellemgrøn og lysegrøn – hvor den mørkegrønne er den højeste, som udløser titlen ”Skoleidrætskommune 2022”, hvilket otte kommuner har opnået.
  • Læs mere på www.skoleidraet.dk/sik – her er der mulighed for at dykke ned i landkortet, og hvordan de enkelte kommuner har svaret inden for de forskellige kategorier i kortlægningen.

Relaterede nyheder

Søgning