Yoga-forløb (Kropsbasis)

Yoga-forløb (Kropsbasis)

Yoga er et fjernundervisningsforløb, hvor eleverne sammen, hver for sig skal fordybe sig og skabe egne og nye yoga-øvelser og -programmer.

Forløbets varighed:

3 moduler af ca. 1,5 timer.

Formål:

Kropsbasis efter 7. kl: Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser.

Kropsbasis efter 9. kl: Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse.

Hent hele forløbet her

Bilag til forløbet:

Bilag 1